Właściwie każdeurządzenie działa w jakiśdanymetodę, który jest jasnodanyiprzedtemustalony. Topriorytetowoistotnew wypadkuurządzeń medycznych, jakiewszakżew pewnych przypadkachsą podłączane do organizmu ludzkiego, dlatego mocno w niego ingerują. Muszą byćzatembezpieczne dla człowieka, co jasno określa, w jakisposóbmająone działać. Możnanawetspokojnie dowiedzieć się, jak działają popularneostatnimi czasykoncentratory tlenu.

Budowa koncentratorów tlenu

Ażebypoznaćsposóbfunkcjonowaniajakiegoś urządzenia, warto najpierw omówić, z czego się ono składa.Ze stuprocentową pewnościąbudowamożesię różnić wwspółzależnościod tego, kiedy powstałodobraneurządzenie.Jednakżetradycyjnykoncentrator tlenubędziezwyklezawierać dwa cylindry, które muszą być wypełnionedokładniezeolitem. Sam zeolitmanajistotniejszezadanie, bo to on adsorbuje azot z powietrza. Taki proces następujejedyniewtedy, gdy dwa cylindry działają bez zarzutu. Wpływajązatemonebezpośredniona działanie samego koncentratora.

Tryb pracy koncentratorów

Gdytego rodzajuurządzenie podłącza się do człowieka, tooznacza, żemaon zbytniedużotlenu,abyutrzymać siępoświęcając własny czasprzy życiu. Można spokojniezatemdojść do przekonania, żeaparat tlenowypowinien pracować bezustannie. Niema możliwośćposiadaćon żadnych przerw wswojejpracy, bo one mogłyby doprowadzić dopoważnychkonsekwencji – uszkodzeń w organizmie człowieka. Lekarzeza każdym razemdbajązatemo to,ażebykoncentrator mógł działać w trybie pracy ciągłej. Totylkoonama możliwośćpomóc chorej osobie utrzymać się przy życiu.

Bezpieczeństwo

Osóbzawszeinteresująkwestiebezpieczeństwa, bo te są równieważne, co dbanie o samo zdrowie. Na szczęście koncentratory nie zaburzają poczucia bezpieczeństwa, co dawniej robiław większości wypadkówbutla tlenowa. Koncentratory nie zwiększająjednakżeilości tlenu w powietrzu, gdy nastąpi ich awaria, dlatego nie podnoszą poziomu palności rzeczy łatwopalnych. Spokojnie można jeobsługiwaćdosłowniew domach i mieszkaniach, bo nie są one zagrożeniem dla człowieka. Dla chorego sąjedynieratunkiem i niezwykłąporadą.